پودر فلفل سفید 10 کیلو 7روز

پودر فلفل سفید هفت روز تولید شده از دانه فلفل سفید هندی است که بعد از دست چین شدن در دستگاه های اتوماتیک بسته بندی می شود،این محصول از دانه فلفل سفید هندی تولید می شود که مناسب کارخانه جات بسته بندی ادویه،عمده فروشان و عطاری ها است.تفاوت قیمت آن در درجه و نوع دانه فلفل سفید است. فلفل سفید در دستگاه های تمام اتوماتیک به صورت یکدست در بسته بندی ها ۱۰ کیلویی عرضه می شود.
پودر فلفل سفید۱ کیلو ۷ روز