نام کالا قیمت به تومان ساعت
روغن سرخ بهار  68.000  15:36
روغن مایع لادن 70.000 15:36 
شکر 2.600  15:36
قند  30.000  15:36
برنج محسن  4.950 15:36 
برنج خاطره  5.000 15:36 
 تن ماهی شیلتون 4.060 15:36 
رب آتا 3.850 11:00